Економічна деградація

Економічна деградація – швидке руйнування національної економічної системи, в т. ч. кожної з її підсистем та елементів. Основними формами вияву Е. д. є глибокі та тривалі кризи в економіці, масове безробіття, висока інфляція, деградація основної продуктивної сили, значне зростання злочинності (передусім економічної).
Економічна деградація