Економічна (наукова) безпека

Економічна (наукова) безпека – стан захищеності науки, наукової діяльності країни або групи країн від різних загроз і комплекс найважливіших умов і заходів для усунення таких загроз. Основними загрозами в цій сфері для України є такі: 1) істотно скоротилися мережа проектних і науково-дослідних організацій, кількість наукових працівників; 2) частка бюджетних асигнувань на науку знизилася в декілька разів; 3) нові ідеї, найкращі технологічні знання, майже завершені перспективні розробки скуповують іноземні фірми за низькими цінами; 4) не створено

жодного сучасного наукового або технологічного парку; 5) міграція близько 8 тис. кандидатів і докторів наук у розвинені країни світу; 6) істотне зниження наукового рівня дисертацій та присвоєння вчених ступенів значній кількості чиновників; 7) відрив науки від виробництва та ін. Для забезпечення наукової безпеки необхідно виробити комплексну наукову політику, забезпечити державну підтримку та регулювання найважливіших національних програм, проектів (залежно від пріоритетного розвитку окремих галузей, проведення структурної перебудови), розвивати адекватну наукову інфраструктуру, органічно поєднувати проведення фундаментальних наукових досліджень з дослідно-конструкторськими розробками новітніх зразків техніки, конкурентоспроможних товарів, налагодити роботу патентної служби тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Економічна (наукова) безпека - Економічний словник


Економічна (наукова) безпека