Економічна оцінка природних ресурсів

Економічна оцінка природних ресурсів – визначення вартості природних ресурсів (ПР) у грошовому вираженні. Е. о. п. р. грунтується на річній диференціальній ренті. Економічна оцінка відновлюваних ПР (ділянки землі, річки тощо) здійснюється за формулою:

Де Дп – диференціальна рента, отримана від експлуатації оцінюваного ПР; ЕБ – середня норма прибутку на банківський вклад; Цп – економічна оцінка ПР. Для не відновлюваних ПР (родовища корисних копалин, підземні запаси прісної води тощо) економічна оцінка зменшується на величину початкової оцінки (як для невичерпного ПР), дисконтованої з кінця терміну експлуатації ПР, з тим, щоб повернути (після закінчення експлуатації ПР) сплачені як за необмежену в часі ренту грошові суми. Тобто не відновлювані ПР економічно оцінюються за формулою де t – термін експлуатації ПР.
Економічна оцінка природних ресурсів