Економічна система постсоціалістична

Економічна система постсоціалістична – система, яка сформувалась на основі трансформації одержавленої “соціалістичної” економіки у процесі первісного нагромадження капіталу і розвивається на базі плюралізму форм власності на засоби виробництва з переважанням приватної капіталістичної власності, а отже, в напрямі капіталізації економічної системи. З цією метою використовувались різні моделі трансформації, залежно від яких в межах Е. с. п. існують певні відмінності. Формування Е. с. п. у багатьох пострадянських і колишніх соціалістичних

країнах Східної Європи здійснюється переважно революційно. У КНР, ДРВ цей процес відбувається еволюційно, на основі доповнення державного сектора економіки приватним сектором, а державного регулювання – важелями корпоративного регулювання і ринкового саморегулювання. Водночас в окремих країнах (наприклад, в Угорщині) уряд намагався не допустити зниження життєвого рівня населення, а отже, значної соціальної диференціації суспільства. Найбільших успіхів у соціально-економічному розвитку досягли ті країни, в яких не було революційних перетворень економічної власності, господарського механізму,
зокрема, Китай. Негативні наслідки мала трансформація в сільському господарстві тих країн, які пішли шляхом розукрупнення великих господарств (наприклад Польщі). У більшості постсоціалістичних країн економіка значною мірою підпорядкована іноземному капіталу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Економічна система постсоціалістична - Економічний словник


Економічна система постсоціалістична