ЕКОНОМІЧНА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ

Культурологічний словник

ЕКОНОМІЧНА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ – здатність людини пізнавати, відображати і узагальнювати економічну дійсність, передбачати і прогнозувати розвиток економічних процесів.
ЕКОНОМІЧНА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ