Економічне прогнозування

Економічне прогнозування – система наукових передбачень щодо напрямів розвитку та прогнозування майбутнього стану економічної системи. Найважливішими функціями Е. п. є прогноз тенденцій розвитку національного господарства на перспективний період, в т. ч. його структури; виявлення можливих альтернатив розвитку та їх оцінка; оцінка кон’юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків та цін на них; своєчасне виявлення можливого загострення суперечностей, які потребують вирішення. Виконання цих функцій здійснюється двома методами: 1) генетичним, який передбачає оцінку стану економічної системи на основі встановлення внутрішньо необхідних та причинно-наслідкових зв’язків і обгрунтування наукових гіпотез; 2) нормативно-цільовим, за якого прогнозування здійснюється від майбутніх цілей і нормативів до сучасних.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Економічне прогнозування - Економічний словник


Економічне прогнозування