Економічні інтереси

Економічні інтереси – 1) усвідомлені економічні потреби окремих людей, колективів, соціальних верств і класів, об’єктивні спонукальні мотиви їх економічної діяльності, зумовлені розвитком їхніх потреб, місцем у системі суспільного поділу праці, еволюцією відносин економічної власності та управління нею; 2) користь, вигода. Як форма вияву економічних відносин Е. і. є водночас формою вияву та реалізації економічних законів. Е. і. – найконкретніша форма вияву відносин економічної власності. Відповідно до існування в сучасній структурі

таких відносин трьох основних типів власності (приватної, колективної, суспільної) виділяють індивідуальні (приватні), колективні та суспільні Е. і. Водночас Е. і. є формою вияву відповідних видів економічних потреб, їх усвідомлення окремим індивідом, трудовим колективом та суспільством. Тому разом з економічними потребами Е. і. – рушійна сила розвитку суспільного і економічного способу виробництва. Особисті інтереси виражають необхідність задоволення різноманітних потреб окремої людини; колективні потреби (передусім матеріальні) – трудових колективів, а суспільні – сукупних потреб суспільства.
Інтенсивний розвиток інтегрованої капіталістичної власності в останні десятиліття у країнах Західної Європи формує новий тип Е. і. – інтеграційних, в яких усвідомлюються спільні потреби країн ЄС. Матеріальна основа розвитку Е. і. – прогрес продуктивних сил і суспільного поділу праці. Між основними формами Е. і. існує діалектична взаємодія (взаємопроникнення, взаємоперехід, взаємозаперечення), тому в межах кожної з форм можуть поєднуватися в різній комбінації інші інтереси.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Економічні інтереси - Економічний словник


Економічні інтереси