Економічні науки

Економічні науки – сукупність наукових дисциплін (близько 50), які вивчають закони й суперечності розвитку економічних систем у процесі їх історичної еволюції, управління господарством, відносини між людьми і навколишнім середовищем та інші проблеми. Виокремлюють загальні та конкретні Е. н. До загальних належать економічна теорія, політична економія, історія народного господарства, історія економічної думки, теорія управління народним господарством та ін. До конкретних – науки, які вивчають окремі елементи економічних систем, функціонування

та розвитку народного господарства. З-поміж них виділяють науки, які вивчають функціональні (міжгалузеві) аспекти розвитку економічних систем (фінанси, кредит, економіка праці, ціноутворення тощо), та їх галузеві особливості (економіка промисловості, сільського господарства, транспорту тощо). Серед Е. н. особливе місце посідають науки, які вивчають кількісні взаємозв’язки і статистичні закономірності економічних систем (економічна статистика, бухгалтерський облік, економічне програмування тощо). Методологічною і теоретичною основою цих наук є економічна теорія і політична економія. В межах економічної теорії виділяють макроекономіку, мікроекономіку, історію народного господарства та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Економічні науки - Економічний словник


Економічні науки