Економічні погляди Р. Оуена

Історія економічних вчень

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ

5.5. Економічні вчення соціалістів-утопістів

5.5.3. Економічні погляди Р. Оуена

Видатним представником раннього соціалізму в Англії був Роберт Оуен (1771 -1858). Він, так само як і соціалісти-рікардіанці, спирався на трудову теорію вартості, але на відміну від них вважав, що в тогочасному суспільстві ця теорія не реалізовується, закон вартості не діє. Цінність за капіталізму вимірюється не працею,

а грошима. Гроші не відображають істинної цінності, і це призводить до того, що людина, яка працює, не отримує справедливої винагороди. Гроші необхідно замінити квитанціями, що засвідчують, скільки праці витратив працівник на виготовлення товару. Оуен намагався організувати “базар справедливого обміну”, на якому кожний товаровиробник міг підібрати собі рівноцінний за трудовим змістом інший товар.

На відміну від Ш. Фур’є і К. А. Сен-Симона, Р. Оуен принциповий противник приватної власності, виділення капіталові його частки тощо. Приватна власність шкідлива для всіх, у тому числі для багатих.

Принцип особистої зацікавленості, вважав Оуен, уже пережив себе. В основу нового суспільства потрібно покласти суспільну працю, суспільну власність, рівність у правах і обов’язках.

Оуен бачить недоліки застосування машин у капіталістичній системі. Суспільство поставлене перед вибором: або погодитися з вимиранням тих, кого машина викидає за ворота виробництва, або відмовитися від машин, або докорінно змінити організацію праці, тобто економічний лад. Якщо обрати третій шлях, можна зберегти всі переваги фабричної системи.

Оуен називав пропагований ним економічний лад соціалізмом. Його осередком він вважав кооперативну общину. В організації кооперативів велику роль повинні відіграти тред-юніони, викуповуючи підприємства у приватних власників і передаючи їх добровольцям – кооператорам. Держава не повинна виступати як власник; її завдання – допомогти кооперативам шляхом надання пільгових кредитів. Згодом, за Оуеном, кооперативи доведуть свою високу ефективність і охоплять всю країну.

Саме Оуен сформулював основний принцип соціалізму – “від кожного – за здібностями, кожному – за працею”.

На відміну від інших утопістів Оуен свої теоретичні погляди здійснював на практиці. У 1800 р. він став керуючим прядильного підприємства в Нью-Ленарку (Шотландія), де і втілював свої ідеї на практиці. Оуен спробував створити на цьому підприємстві так звану ідеальну промислову общину, що гарантує, за його переконанням, як добробут трудящих і високу продуктивність, так і високі прибутки. Оуен привчав робітників до організованості та порядку, скоротив робочий день до 10,5 год. Під його керівництвом будувалися дитячі садки, культурний центр тощо. Підприємство процвітало і в умовах економічної кризи 1815- 1816 рр., але після відходу Оуена у 1829 р. його блискучий експеримент зазнав краху.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Економічні погляди Р. Оуена - Економічні учення


Економічні погляди Р. Оуена