Економічний егоїзм

Економічний егоїзм – гіпертрофовані економічні інтереси різних суб’єктів господарської діяльності, а також районів і регіонів країни, які ставлять їх понад інтереси відповідних суб’єктів. Основні типи Е. е. суб’єктів господарської діяльності – індивідуальний, сімейний, груповий, колективний. У межах колективного виділяють такі форми Е. е.: егоїзм окремої бригади, цеху, підрозділу тощо; у межах територіального Е. е. – егоїзм населеного пункту, району, області, автономної республіки. З погляду соціальної структури розрізняють

егоїзм окремого соціального прошарку, верстви, соціальної групи й класу. Так, Е. е. регіону всередині країни виявляється у прагненні отримати якомога більшу частку бюджетних коштів, дотацій з бюджету незалежно від частки створеного в регіоні національного доходу в не екстремальних (не форс-мажорних) умовах. Е. е. працівника в бригаді виявляється у прагненні отримати заробітну плату, частину прибутку незалежно від ефективності власної праці, стажу і кваліфікації тощо. Суб’єктивними причинами Е. е. є відсутність або низький рівень відповідальності, культури суб’єктів економічної діяльності та посадових
осіб, неефективний господарський механізм, складність у точному визначенні трудового внеску різних суб’єктів господарювання. Об’єктивні причини Е. е. – відсутність умов для дії закону вартості, закону пропорційного розвитку, закону планомірного розвитку, існування антигуманних і антидемократичних економічних систем тощо. Антипод Е. е. – економічний альтруїзм – здатність людини безкорисливо жертвувати своїми інтересами задля іншої людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Економічний егоїзм - Економічний словник


Економічний егоїзм