ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

УРОК 13. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Очікувані результати: учень визначає суттєві ознаки понять “внутрішній національний продукт”, “національний дохід”; називає цілі й завдання сталого розвитку; основні показники соціально-економічного розвитку країни; порівнює рівень соціально-економічного розвитку України з іншими країнами; аналізує статистичні дані.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, карта “Господарство”, статистичні дані про

валовий внутрішній продукт України та інших країн світу.

Опорні поняття: економічний потенціал, природні ресурси, виробничі ресурси, трудові ресурси, фінансові ресурси, валовий внутрішній продукт, національний дохід.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Ви добре знаєте, що Україна займає сприятливе географічне положення, господарство країни забезпечено багатьма видами ресурсів, у країні живуть працьовиті й освічені люди. Сьогодні ви дізнаєтеся про інші складові економічного потенціалу України й з’ясуєте, чому вони не завжди ефективно працюють. Відповідь на це питання життєво

важлива для вас, адже від неї залежить рівень економічного розвитку країни, якість життя вашої родини, ваше майбутнє життя.

II. Актуалізація опорних знань

– На які корисні копалини багаті надра України?

– Чи можна сказати, що господарство України добре забезпечено водними ресурсами? Поясніть свою відповідь.

– Що таке земельні, лісові та кліматичні ресурси? Дайте оцінку забезпеченості України цими ресурсами.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Складові економічного потенціалу країни

Основу економічного потенціалу країни становлять різні види ресурсів – це створені людьми засоби праці (верстати, інструменти, різне устаткування, комп’ютери, виробничі будівлі, транспортні засоби, матеріали), трудові ресурси й фінансові ресурси.

– Чи можна сказати, що в забезпеченості виробничими ресурсами виникає парадоксальна ситуація: маючи надлишок різноманітного устаткування, економіка України недостатньо ним забезпечена? Поясніть свою відповідь.

2. Показники соціально-економічного розвитку. Показники якості життя

Для оцінювання соціально-економічного розвитку країни розраховують валовий внутрішній продукт (ВВП) і національний продукт (НП).

Україна має показник ВВП на душу населення в розмірі 6 848 дол. США на рік.

Поняття про національний продукт відрізняється від валового внутрішнього продукту тим, що включає кошти, зароблені національними виробниками за межами своєї держави.

Поняття “якість життя” містить у собі кількість спожитих матеріальних благ, рівень задоволення духовних потреб, довголіття, стан навколишнього середовища, дотримання прав людини, соціальну рівність. Як інтегральний показник якості життя найчастіше використовують індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

3. Проблеми сталого розвитку України

Україна належить до країн із високим господарським освоєнням території. На багатьох із підприємств експлуатується морально застаріле й фізично зношене обладнання. Це обумовило інтенсивне споживання енергоносіїв, рудних корисних копалин і води; призвело до високого рівня забруднення компонентів природи, значних викидів забруднюючих речовин і збільшення ймовірності виникнення надзвичайних техногенних ситуацій.

V. Закріплення матеріалу

– Обгрунтуйте зв’язок, що існує між показниками ВВП і рівнем розвитку освіти й охорони здоров’я в країні.

– Якими є цілі концепції стійкого розвитку? Чим відрізняється раціональне природокористування від нераціонального?

VI. Домашнє завдання

Для записів:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ - Плани-конспекти уроків по географії


ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ