Економічний словник

now browsing by category

 

Валовий оборот

Законодавство валютне

Реалізація застави

Валютна монополія

Аварійний комісар

Навроцький Володимир

Інвестиції у виробничі активи

Кооперативне підприємство (кооператив)

Рента економічна

Аналіз ринку

Левередж “короткий”

Резолюція бюджетна

Балансовий лист

Інтенсивність праці

Консерватизм економічний

Покриття фіксованих витрат

Виробіток

Збалансований портфель цінних паперів

Мертон

Облігація купонна

Партнершіп з обмеженою відповідальністю

Кредит довготерміновий

Аграрна політика держави

Емісія цінних паперів

Зайнятість гнучка

Магазин

Ростоу (Rostow) Волт

Знижка оптова

Набір послуг

Модель шприца

Ділові операції

Витрати факторні

Перспективний план

Післякласична політична економія

Майнові спори

Контракт на майбутню поставку

Трудовий стаж

Штати

Світовий ринок золота

Зобов’язання державні боргові

Інтегральні показники конкурентоспроможності

Адміністративні методи управління

Сертифікат грошового ринку

Менеджмент японський

Стратегія розвитку підприємства

Збагачення праці

Матеріальне виробництво

Змінюваність економічних умов, величин і показникі

Кліринг біржовий

Блокована валюта

Картка інвентарна

Мережа гуртова (оптова)

Інформатизація

Потенційна конкуренція

Дебітор

Перформер

Абсентеїзм землевласницький

Посередник фондовий

Правила обміну товарів

Робоче місце

Поточна вартість основних засобів

Економічна система постсоціалістична

Боржник неспроможний

Прибуток капітальний

Господарський облік

Конвертованість

Організація суспільного виробництва

Розширене рішення

Кібуц

Показник

Рівняння обміну

Право на отримання акцій

Центральний валютний курс

Джерела фінансування інвестиційної діяльності

Централізація капіталу

Баланс грошових доходів і видатків населення

Функція заощаджень

Пріоритети екологічні

Сен-Сімон

Мито державне

Функції грошей

Хакер

Воєнний комунізм

Ліцензія виняткова

Брокеридж

Диференціація доходів населення

Економічна організація виробництва

Доплата

Прогресивне оподаткування

Економічна безпека техніко-економічних відносин

Нераціональний попит

Банківські операції оптові

Замовлення лімітоване

Реєстр акціонерного товариства

Кредитна дискримінація

Невиробничі витрати

Договір засновницький

Азійський спосіб виробництва

Основне виробниче відношення

Резерв премій у страхуванні