ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ ЗА ЦІНОЮ

УРОК №№ 34-35. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ ЗА ЦІНОЮ

Мета уроку: навчити учнів раціонально розподіляти свій дохід; пояснити учням залежність, що існує між ціною товару і попитом на нього; навчити будувати графік попиту, розрізняти еластичний та нееластичний попит, обчислювати коефіцієнт еластичності попиту.

Тип уроку: нестандартний урок (ділова гра).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Завдання нашого сьогоднішнього уроку – навчитися розподіляти фіксований дохід, а також простежити залежність, що існує між

ціною товару і попитом на нього. Для цього ми проведемо ділову гру “Еластичність попиту”.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Учитель ознайомлює учнів з умовами гри. Гра проходить в чотири раунди. Учитель пропонує учням об’єднатися у дві групи: покупців і продавців – у співвідношенні 3:1. Крім того, у центрі класу сідає два учні – “група маркетингу”, яка аналізуватиме й узагальнюватиме підсумки раундів. “Група маркетингу” має калькулятори, аркуші паперу, ручки.

Продавці сидять біля дошки, мають маркери та крейду. На дошці – таблиця, у якій зазначено товари, попит

на один з яких має бути абсолютно еластичним, наприклад “банани”, на другий – відносно еластичний, наприклад “м’ясо”, а на третій – абсолютно нееластичний, наприклад “хліб”. Ціни на товари в кожному раунді підвищуються та послідовно заносяться в таблицю.

Таблиця має такий вигляд:

Продукти

Раунд І

Раунд II

Раунд III

Раунд IV

Ціна

Кількість

Ціна

Кількість

Ціна

Кількість

Ціна

Кількість

Банани

М’ясо

Хліб

На дошці будуються осі координат за цими трьома товарами. На осі Y указано ціни, на осі X – кількість проданої продукції.

Раунд І

Учитель говорить про те, що учням-покупцям виділено стипендію, наприклад 560 грн. Ці кошти потрібно витратити за місяць, тобто за чотири тижні. Це означає, що в кожному раунді, а їх чотири, оскільки в місяці – чотири тижні, покупець може і повинен витратити цілком по 140 грн., намагаючись якнайбільш повно задовольнити свої потреби за рахунок наведених у таблиці товарів. Відвідуючи продавців, учні-покупці “купують” товари, продавці записують кількість купленої продукції в себе на аркушах у таблиці, аналогічній тій, що на дошці.

Час раунду – 5 хв.

Коли час завершується, учитель просить покупців зайняти свої місця, а продавців – передати дані про кількість купленої в них продукції “групі маркетологів”, яка підраховує дані за кожним видом товарів і записує їх до таблиці на дошці й позначає на графіку.

Раунди II, III і IV

Сума грошей лишається попередньою (140 грн.), на ринку продаються ті самі товари, але ціни на них зросли. Покупець повинен, як і в першому раунді, цілком витратити свої кошти на ці товари. Після кожного раунду результати узагальнюються “групою маркетингу” й заносяться до таблиці та позначаються на графіку. На відповідних осях координат креслимо графіки еластичності за кожним товаром. Вони матимуть практично такий вигляд:

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ ЗА ЦІНОЮ

Наприкінці четвертого раунду просимо покупців та продавців зайняти свої місця й переходимо до аналізу таблиці та графіків.

Учитель пропонує учням дати відповіді на такі запитання:

1. Поясніть зміст закону попиту. (Закон попиту показує зв’язок між цінами на товари та кількістю купленої продукції.)

2. Чому, незважаючи на підвищення цін, кількість проданого хліба була однаковою (чи навіть трохи зросла)? (Оскільки кількість спожитого хліба не залежить від цін, вона залишилася стабільною. Можливе деяке збільшення покупок хліба за рахунок того, що люди хотіли збільшити задоволення своїх потреб за рахунок більш дешевого, порівняно з іншими товарами, продукту.)

3. Чому криві на графіку м’яса та бананів мають різний вигляд? (Споживання бананів відбувається в основному не для задоволення нагальних потреб, тому в разі підвищення цін і на банани, і на м’ясо за фіксованого доходу споживання бананів скорочується швидше, ніж споживання м’яса.)

4. Що таке “еластичний попит”? Що таке “нееластичний попит”? (Еластичний попит спостерігається на товари, споживання яких різко змінюється залежно від зміни ціни. Нееластичний попит існує на товари, життєво необхідні людині, попит на них не залежить від зміни цін (хліб, сіль, деякі види ліків).)

5. Як зміняться криві попиту на графіках, якщо ваші доходи збільшаться удвічі? (Криві попиту на банани та м’ясо змістяться праворуч, крива на графіку хліба залишиться на тому ж рівні.)

6. Як зміняться криві на графіках, якщо в продаж надійдуть більш дешевші товари-замінники (апельсини, сало, крупи)? (Криві попиту на банани і м’ясо змістяться ліворуч, крива попиту на хліб залишиться на колишньому рівні.)

Просимо учнів написати якомога більше товарів, які є еластичними, досконало еластичними й досконало нееластичними. Визначаємо переможця.

III. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

Учням роздаються картки.

Еластичність попиту

Визначте, чи є попит на ці товари еластичним. Поясніть мотиви вашого рішення.

1. Сіль__________ . Чому? ________________________________________

_______________________________________________________________

2. Бензин наступного дня після 20%-го подорожчання ___________________.

Чому? ___________________________________________________________

3. Бензин через рік після 20%-го подорожчання ________________________

Чому? ______________________________________________________________

4. Ковбаса___________ . Чому? ________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Інсулін___________ . Чому? ____________________________________________

________________________________________________________________________

6. Інсулін в одній із чотирьох аптек, розташованих поблизу одна від одної ____________.

Чому? ________________________________________________________________________

7. Шуба з натурального хутра в місті Якутську _______________________________________.

Чому? _____________________________________________________________________

8. Шуба з натурального хутра в місті Луцьку _______________________________________.

Чому? _______________________________________________________________________

IV. Підсумок уроку

Узагальнення результатів гри

Заключне слово вчителя про те, що залежно від тієї ролі, яку відіграють різні товари в житті людей, вони бувають еластичними й нееластичними. Це зумовлює різні зміни кількості придбаної продукції залежно від зміни цін, що активно впливає на стратегію поведінки споживачів на ринку. Однак еластичність попиту можна регулювати на різних рівнях, змінюючи величину доходів споживачів, удосконалюючи податкову систему, змінюючи та розширюючи асортимент продукції, формуючи структуру споживання населення.

V. Домашнє завдання

Учням дається випереджувальне завдання.

Проблемні запитання для обговорення еластичності

1. Чому фермери у Вісконсині на відміну від українських фермерів дуже часто незадоволені надто великим врожаєм?

2. У 70-ті pp. XX ст. у США скасували державне обмеження на ціни авіаквитків. Усі очікували, що ціни на них зростуть, але вони, навпаки, знизилися. Чому?

3. Чому широкомасштабна акція міліції проти контрабанди наркотиків призвела до посилення злочинності всередині країни?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ ЗА ЦІНОЮ - Плани-конспекти уроків по хімії


ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ ЗА ЦІНОЮ