Економіка відкрита

Економіка відкрита – національна економіка, яка всебічно інтегрована у світову економічну систему передусім через міжнародний поділ праці, бере активну участь у розвитку різних форм міжнародних економічних відносин. До основних ознак Е. в. належать: по-перше, наявність максимально сприятливих економічних, правових, соціальних, політичних та інших умов для господарської взаємодії з іншими національними економіками, інтеграційними угрупованнями, міжнародними економічними організаціями і установами (передусім уніфікація національного

законодавства); підключення до міжнародної системи інформаційного забезпечення; координація зовнішньоекономічної політики країни з міжнародними економічними організаціями та центрами. По-друге, адаптивність та відповідність національних господарських структур світовим – за формами економічної власності, організаційно-правовими формами підприємницької діяльності, ринковою інфраструктурою (біржі, банки тощо). По-третє, країна з Е. в. бере активну участь у міжнародному поділі праці, на основі якого формується потужний експортоорієнтований сектор. По-четверте, країни з Е. в. характеризуються високим
рівнем участі в міжнародній науково-технічній кооперації, обміні капіталами та робочою силою. Виявом цих ознак є випереджальне зростання зовнішньої торгівлі щодо національного доходу та його суттєвий вплив на загальне економічне зростання, випереджувальні темпи зростання торгівлі послугами, готовими виробами тощо (див. Закономірності розвитку міжнародної торгівлі). Водночас за умови інтенсивної глобалізації Е. в. стає однобічною лише для розвинених країн світу через недотримання ними принципів СОТ і закритою для слаборозвинених країн, в т. ч. України. У США Е. в. (якщо виходити із частки імпорту товарів) на початку 90-х становила 22% (крім сфери послуг), а на початку XXI ст. – 33%. Рівень Е. в. визначається здебільшого як відношення зовнішньої торгівлі до ВНП. В Україні Е. в. обмежена здебільшого внаслідок переважання сектору, орієнтованого на експорт сировини. Якщо розглядати відкритість світової економіки з точки зору відтворення (тобто відношення сукупної величини товарного експорту та імпорту до ВВП), то така відкритість підвищилась з 16% 1950 до 37% 2002.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Економіка відкрита - Економічний словник


Економіка відкрита