ЕКОНОМІКА. ВИРОБНИЦТВО

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ

Урок 8. ЕКОНОМІКА. ВИРОБНИЦТВО

Мета: сформувати поняття: “економіка”, “виробництво”; з’ясувати, чому кожній людині треба знати основи економіки; виховувати економічну культуру учнів; розвивати вміння аналізувати факти, спостерігати процеси, робити висновки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма проведення: евристична бесіда з елементами медіа-забезпечення.

Обладнання: електронна презентація.

Епіграф:

Однакове в усіх людей, постійне, що не зникає, прагнення

поліпшити своє становище – це початок, звідки випливає як суспільне і національне, так і приватне багатство.

А. Сміт

Поки наука не здобуде неминучої перемоги, доводиться вибирати між рівним розподілом злиднів і нерівним розподілом багатства.

Д. Кейнс

Бажань своїх ніколи не вбиваємо,

Коли щось є, ми кращого бажаємо.

М. Херасков

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Мотивація учнів

Усвідомлення змісту епіграфів уроку

Однією з головних проблем, що постають перед людиною

протягом тисячоліть, – це пошук шляхів матеріального забезпечення і зростання свого добробуту. У процесі розв’язання цього складного питання людство накопичило величезний досвід щодо виживання і прогресу. Про це ми сьогодні й поговоримо.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Медіа-презентація із вступним словом вчителя (на слайдах візуально подається теоретична інформація, яку учні обговорюватимуть надалі).

– На всіх етапах розвитку людства чітко простежується головна його суперечність: матеріальні бажання людей не збігаються з можливостями їх задовольнити. Але досягти рівноваги між ними – мрія, яка спонукає людину до нових дій, пошуку шляхів подолання існуючих бар’єрів, до прогресу в усіх видах людської діяльності.

Це особливий світ економіки. Він є сукупністю методів діяльності людей, що забезпечують виживання й прогрес людства на Землі. Створивши економіку, людство здійснило якісний стрибок у своєму розвитку, забезпечило собі певний захист від різких змін у навколишньому світі. Економіка – це каркас цивілізації, що підтримує на собі всі інститути людського суспільства.

У світі економіки діють принципи раціональності, своєрідний економічний механізм.

Завдання

Спираючись на власний життєвий досвід, певні економічні знання, визначте економічну формулу успіху в будь-якій діяльності.

Мінімально можливі витрати + найоптимальніший спосіб діяльності = найбільший результат (прибуток).

2. Розв’язання проблемного запитання.

– Чому не можна мати все?

3. Виступи учнів з окремих питань.

1) Економіка – наука про обмеження.

2) Економічне моделювання.

3) Альтернативна вартість.

Економіка – це наука про основи господарства. Її головні питання: що виробляти – товари чи послуги? Як виробляти товари і послуги? Для кого виробляти товари й послуги?

Кожна соціальна група має свої потреби. Для розробки методів задоволення цих потреб економісти використовують два основних підходи: макропідхід і мікропідхід.

Макроекономіка – наука про господарство в цілому. Мікроекономіка – наука, що досліджує причинно-наслідкові зв’язки, які впливають на вибір людей, підприємств і суспільства загалом.

Ці підходи важливі для розуміння особливостей виробництва.

4. Самостійна робота з підручником.

Конспектування основних положень § 6-7 за підручником: Економіка. 10 клас. – К.: Арка, 2003.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Евристична бесіда.

1) Чи згодні ви з думкою А. Сміта (дивись епіграф уроку)?

2) Прагнення людей поліпшити своє життя – один із головних чинників людської цивілізації. Але чи єдиний? Що ще визначає прогрес людства?

3) Як ви зрозуміли, що таке економіка?

4) Навіщо вивчати економіку?

5) Що входить до поняття “капітал”?

6) Що таке чинники виробництва?

2. Практичне завдання.

Побудувати схему виробництва.

V. Підсумки уроку

Аналіз запропонованих схем виробництва.

VI. Домашнє завдання

1) Підготувати презентацію електронного проекту “Моя фірма”.

2) Підготувати проекти за запропонованими темами.

Теми проектів

– “Капітал та його фактори”.

– “Призначення грошей в економіці”.

– “Конкуренція сьогодні”.

– “Менеджмент на підприємстві”.

– “Фактори виробництва. Їх ефективність”.
ЕКОНОМІКА. ВИРОБНИЦТВО