Економіка здоров’я

Економіка здоров’я – важлива складова науки про людину, яка дає комплексну економічну оцінку ролі сфери охорони здоров’я у процесі відтворення людини, а також розкриває економічні відносини і передусім відносини економічної власності, які розвиваються при цьому між різними суб’єктами з приводу безоплатного або платного надання послуг та їх отримання. Здоров’я людини (фізичне, психічне, розумове і духовне) – найважливіший елемент соціальної (в т. ч. економічної) людини, завдяки якому вона формує та розвиває інші свої якості

і властивості. Важливими компонентами Е. з. є з’ясування величини витрат сім’ї, трудового колективу і держави на накопичення (набуття) здоров’я молоді до 20 – 25 років, на його відновлення після процесу праці на різних проміжках часу, оцінка стану здоров’я населення, в т. ч. різних вікових груп, рівня захворюваності соціальними хворобами (на туберкульоз, наркоманію, алкоголізм, СНІД та ін.), політики держави у цій сфері тощо. Так, в Україні витрати держави 2004 становили лише 3,14% (у розвинених країнах
світу – близько 10%), кількість хворих на туберкульоз перевищує 1% чисельності населення, така ж частка хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих (а за даними незалежних організацій їх чисельність сягає майже 1 млн.), до 1 млн. наближається кількість хворих на алкоголізм. Крім того, в Україні вважаються здоровими лише близько 3% дітей, щороку реєструється бл. 70 млн. захворювань (в т. ч. понад 50% уперше), чоловіки живуть на 13 – 17 років менше, жінки – на 7 – 13 років, ніж у розвинених країнах. Основною причиною критичного стану здоров’я населення є зубожіння. Такий стан соціальних хвороб і здоров’я населення за умов мізерних витрат на медицину та зубожіння переважної більшості населення ставить під сумнів розбудову сильної незалежної держави.
Економіка здоров’я