Економіко-географічна характеристика своєї області

РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

Тема 1. Економіко-географічна характеристика своєї області

Географічна задача 47

Дайте економіко-географічну характеристику своєї області за таким планом:

1. Географічне положення

У якій частині України знаходиться ваша область? У якій природній зоні? Чи має область вихід до морів або державного кордону? Як це позначається на її економіко-географічному розвитку?

Площа області. Порівняйте її з площами інших областей (за атласом). Яка конфігурація області? Умовно

приймаємо, що конфігурація Харківської області дорівнює 10 балам. Яку кількість балів, на вашу думку, могла б мати ваша область?

Назвіть сусідні області. Чи межує ваша область з іншими державами? Як це позначається на господарському розвитку області?

Дайте оцінку транспортно-географічному положенню області.

Зробіть висновок: назвіть позитивні і негативні риси економіко-географічного положення вашої області. Порівняйте ЕГП своєї області й сусідніх областей. Як географічне положення впливає на спеціалізацію господарства?

2. Природні умови і ресурси

Назвіть основні форми рельєфу області

та найвищу точку. Оцініть рельєф області з погляду господарської діяльності.

Родовища яких корисних копалин є у вашій області? Як вони використовуються?

Охарактеризуйте клімат вашої області: середня температура січня, липня, максимальна й мінімальна температура, кількість опадів.

Назвіть найбільші річки і озера області. Як внутрішні води використовуються в господарській діяльності?

Охарактеризуйте грунти, рослинний і тваринний світ області. У якій природній зоні розташована ваша область?

Оцініть за 10-бальною системою природні ресурси свого краю:

– мінеральні;

– земельні;

– агрокліматичні;

– водні;

– лісові;

– рекреаційні.

Зробіть висновок: як природні умови і ресурси впливають на господарський розвиток області?

3. Географічні назви своєї області

Наведіть приклади топоніміки, що відображає природні умови і ресурси вашого краю. Як географічні назви характеризують розміщення виробництва в минулому і тепер? Знайдіть на карті географічні назви, у яких відображено імена і прізвища людей. Чим вони відомі?

4. Характеристика населення

Кількість, густота, розміщення населення по території області. Порівняйте ці показники з аналогічними показниками інших областей України.

Як відбувалося заселення земель вашого краю? До яких історичних земель належить територія вашого краю? Які особливості культури і побуту місцевого населення?

Який адміністративно-територіальний поділ вашого краю? Назвіть найбільші міста області, охарактеризуйте за планом: кількість населення, функції міст. Дайте оцінку демографічній ситуації.

Охарактеризуйте трудові ресурси. У яких галузях господарства зайняте місцеве населення? Який рівень безробіття?

Зробіть висновок щодо впливу населення на рівень розвитку області.

5. Господарство

Загальна характеристика господарства. Накресліть схему галузевої структури господарства області. Яку з цих характеристик можна застосувати до вашої області: індустріальна, індустріально-аграрна, аграрно-індустріальна? Які структурні зміни відбуваються в економіці вашої області останніми роками? Підприємства яких форм власності є у вашому краї? Оцініть рівень взаємозв’язків господарства області.

Промисловість. Назвіть галузі спеціалізації промисловості області. У яких містах розташовані підприємства галузей спеціалізації? Назвіть підприємства вашого краю, що випускають предмети споживання і продукти харчування. Чи розвинута у вашому краї соціальна й виробнича інфраструктури?

Сільське господарство. Які природно-географічні умови має область для розвитку сільського господарства? Яку спеціалізацію має сільське господарство області? Які основні культури вирощують на полях вашого краю? Яких свійських тварин розводять?

Транспорт. Які види транспорту є у вашому краї? Які основні магістралі проходять територією області? Назвіть основні транспортні вузли.

Проблеми розвитку. Охарактеризуйте економічні, соціальні, екологічні проблеми вашої області. Які перспективи є у господарства вашого краю?

Зробіть висновок: назвіть галузі спеціалізації господарства та запропонуйте заходи щодо підвищення рівня розвитку вашої області.

Практична робота № 10

Нанесіть на контурну карту області найважливіші господарські та культурні об’єкти.

Складіть проект перспективного розвитку області.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Економіко-географічна характеристика своєї області - Географія


Економіко-географічна характеристика своєї області