ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

УРОК 38. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Очікувані результати: учень визначає суттєві ознаки поняття “економічний район”; називає економічні райони, критерії їх виділення та спеціалізації; користується типовим планом характеристики економічних районів; висловлює судження про причини й наслідки господарських відмінностей різних територій України.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, статистичні дані про економічні райони.

Опорні

поняття: економічний район, спеціалізація, територіальний поділ праці.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Між частинами країни існує різниця в географічному положенні, історичному розвитку, розселенні жителів і територіальній організації господарства, які потрібно враховувати у плануванні розвитку економіки. Це дає підстави для виокремлення на території України економічних районів.

II. Актуалізація опорних знань

– Які українські історичні землі в Україні ви знаєте?

– Чим відрізняються природні умови лісової та степової природних зон?

– Які територіально-адміністративні

одиниці виділяються на території України?

– Які фактори впливають на спеціалізацію господарства країни (області)?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про економічний район

Під економічним районом розуміють територіально цілісну частину країни, яка має свою виробничу спеціалізацію й пов’язана з іншими районами через територіальний поділ праці й обмін продукцією. Усі економічні райони утворюють єдиний господарський комплекс України.

Спеціалізація району залежить від економіко-географічного положення, природних і трудових ресурсів, економічної політики держави, особливостей історичного розвитку, а також природних, економічних і соціальних умов.

2. Мережа економічних районів в Україні. Склад, територія й населення економічних районів

Робота з узагальнюючою таблицею.

3. План вивчення економіко-географічного району

1) Склад території.

2) Економіко-географічне положення:

А) положення на території країни;

Б) найближче економічне оточення (райони та країни, з якими межує, їх розвиток і співпраця з ними);

В) положення відносно найважливіших шляхів сполучення та морів.

3) Природні умови й ресурси:

А) характер рельєфу;

Б) особливості клімату;

В) внутрішні води, забезпеченість водними ресурсами;

Г) забезпеченість земельними ресурсами та найпоширеніші грунти;

Д) мінеральні, лісові та рекреаційні ресурси.

4) Населення і трудові ресурси:

А) кількість і густота населення;

Б) демографічні процеси;

В) національний склад населення;

Г) особливості системи розселення й розвитку поселень;

Д) трудові ресурси й зайнятість населення.

5) Особливості господарського комплексу:

А) галузі (виробництва), на яких спеціалізується економічний район;

Б) найважливіші промислові підприємства, види продукції та споживачі;

В) рівень розвитку та спеціалізація сільського господарства;

Г) рівень розвитку транспорту, магістралі загальнодержавного й міждержавного значення, транспортні вузли;

Д) особливості розвитку соціальної сфери;

Е) роль району в зовнішньоекономічних зв’язках.

6) Найбільші міста:

А) значення міста в соціально-економічному розвитку району;

Б) найважливіші промислові об’єкти;

В) особливості розвитку соціальної сфери.

7) Проблеми й можливі шляхи їх розв’язання. Перспективи розвитку.

IV. Закріплення матеріалу Проблемне питання

– Як ви вважаєте, чому наведений поділ України на економічні райони потребує подальшої розробки та наукового обгрунтування?

– Доведіть, що спеціалізація економічного району залежить від його економіко-географічного положення, природних та трудових ресурсів.

V. Домашнє завдання

Для записів:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ - Плани-конспекти уроків по географії


ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ