ЕКОНОМНІСТЬ (У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ)

Екологія – охорона природи

ЕКОНОМНІСТЬ (У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ) – використання якомога меншої кількості прир. ресурсів для отримання одиниці кінцевого продукту, мінімізація впливів на навколишнє прир. середовище, а також застосування найраціональніших взаємозамінних технологій для отримання досягнутого або більшого корисного ефекту.
ЕКОНОМНІСТЬ (У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ)