ЕКОСИСТЕМА ТЕХНОГЕННА

Екологія – охорона природи

ЕКОСИСТЕМА ТЕХНОГЕННА – сукупність живих організмів та умов їх існування, що формується внаслідок госп. діяльності людини, яка істотно змінює склад літосфери, гідросфери, атмосфери як прир. складових екосфери.
ЕКОСИСТЕМА ТЕХНОГЕННА