ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 “СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА”

УРОК 12. ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 “СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА”

Мета: сформувати поняття “екосистеми”, “харчові ланцюги”, ознайомити з ознаками природних та штучних екосистем, розвивати уміння визначати взаємозв’язки в різних системах, складати харчові ланцюги; виховувати спостережливість, уважність, любов до природи.

Обладнання: таблиці “Екосистема лісу”, акваріум з водоростями, рибками, молюсками.

Основні поняття: екосистема, природна екосистема, штучна

екосистема, харчові ланцюги.

Тип уроку: вивчення й первинного засвоєння нових знань, набуття практичних умінь.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

Запитання

Пригадайте, що таке система. Наведіть приклади систем. Що таке природна система?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Уявіть собі, що несподівано, внаслідок невдалого чаклунства якогось чарівника всі тварини і рослини опинилися у зовсім незвичному для себе середовищі. Так, білий ведмідь з’явився серед пальмового лісу, а бурий разом із верблюдом – серед Антарктиди;

величезний кит плескає у невеличкому ставку, а під дахом у вас замість ластівок оселилися галасливі альбатроси. Які наслідки мав би такий невдалий жарт? (Варіанти відповідей учнів)

Отже, ви знаєте, що організми пов’язані між собою та об’єктами неживої природи, що живим організмам потрібні певні умови існування, своя “домівка”. Для того щоб дізнатися, як співіснують у своїй домівці об’єкти живої та неживої природі, ознайомимося з поняттям “екосистема”.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Екосистема. Природні та штучні екосистеми

Екосистема – це сукупність організмів та об’єктів неживої природи, які пов’язані між собою.

 ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА

Завдання 1. Назвіть живі та неживі складові екосистеми.

Завдання 2. Розгляньте таблицю “Екосистема лісу” та установіть зв’язки між її організмами.

2. Харчові ланцюги

Харчові ланцюги (ланцюги живлення) – зв’язки за живленням в екосистемах. Це певна послідовність організмів, де кожний попередній організм є їжею для наступного.

Харчовий ланцюг включає три типи організмів: виробників, споживачів, руйнівників. Розпочинається харчовий ланцюг з рослинних організмів, оскільки вони живляться автотрофно – самі створюють органічні речовини в процесі фотосинтезу.

Завдання 3. Складіть загальну схему харчового ланцюга в екосистемі лісу.

Рослини (дерева, трави, ягоди, плоди)

 ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА

Травоїдні тварини (птахи, ссавці, комахи)

 ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА

Хижаки (жаби, ящірки, змії, хижі птахи, хижі ссавці)

 ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА

Руйнівники (бактерії, гриби, черв’яки)

V. Закріплення вивченого матеріалу

Практична робота 3 “Складання харчового ланцюга в екосистемі акваріума”

Розглянути екосистеми акваріума та визначити її елементи та їх функції. Заповніть таблицю.

Елемент екосистеми

Функції, які виконує в екосистемі

Вода

Грунт

Повітря

Рослини

Тварини

Завдання 4. Визначте, які організми населяють екосистему акваріума. Наведіть власні приклади назв водоростей та акваріумних рибок. Запишіть їх назви у таблицю.

Організми-виробники

Організми-споживачі

Організми-руйнівники

Завдання 5. Складіть схеми харчових ланцюгів між організмами акваріума.

Завдання 6. Визначте роль людини в існуванні екосистеми акваріума.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф.

2. Скласти харчові ланцюги екосистем лісу, степу, водойми.

3. Об’єднатися у п’ять груп, принести аркуш паперу A3, олівці, маркери.

4. Випереджальне (окремим учням). Підготувати повідомлення про Червону та Зелену книгу України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 “СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА” - Плани-конспекти уроків по натурології


ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 “СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА”