ЕКОСИСТЕМИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ: ЛІС, СТЕП, ПРІСНА ВОДОЙМА. ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ

УРОК 13. ЕКОСИСТЕМИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ: ЛІС, СТЕП, ПРІСНА ВОДОЙМА. ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ

Мета: актуалізувати та поглибити знання про взаємозв’язки в природних екосистемах, ознайомити з особливостями екосистем своєї місцевості, сформувати первинні знання про напрями природоохоронної діяльності; розвивати уміння визначати зв’язки в екосистемах, складати харчові ланцюги, наводити приклади пристосування організмів до середовища життя, працювати в групах, узагальнювати та систематизувати навчальний

матеріал; виховувати повагу до думки інших, самостійність, екологічне мислення.

Обладнання: таблиці “Екосистема лісу”, “Структура озерного біоценозу”, зображення лісу, степу, озера, лісових та степових рослин і тварин, роздавальні матеріали із завданнями, папір для виготовлення плакатів, олівці, маркери, підручники, зошити.

Основні поняття: природні екосистеми, штучні екосистеми, харчові ланцюги. Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

Завдання 1. Закінчіть речення.

Ціле, що складається із взаємозв’язаних частин, називається… (системою).

– Ліс, степ, море, луки – це приклади… (природних систем).

– Основні компоненти екосистеми -… (рослини, тварини, повітря, грунт, вода, мікроорганізми).

– Виробники, споживачі, перетворювачі разом складають… (харчові ланцюги).

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У світі існує безліч екосистем – маленьких і великих. Усіх їх поєднує здатність до саморегулювання, тому кожна екосистема живе як єдиний організм. Вивчення складних зв’язків у природних екосистемах є необхідною умовою для розв’язання проблем, що виникають внаслідок порушення взаємозв’язків через господарську діяльність людини.

У межах України поширені такі значні за розмірами екосистеми, як ліс, степ, прісні водойми. Кожне угруповання формувалося тривалий час. Які зв’язки там існують? Які пристосування мають організми для співіснування? Сьогодні на уроці у нас працюють “творчі лабораторії”, які проведуть дослідження екосистем своєї місцевості.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Характеристика екосистем своєї місцевості Завдання 2 (робота в групах)

Використовуючи текст підручника, малюнки, таблиці, складіть характеристику однієї з екосистем рідного краю (“Хвойний ліс”, “Листяний ліс”, “Степ”, “Озеро”, “Річка”) за планом:

А) характерні рослини та їх пристосування до умов навколишнього середовища;

Б) характерні тварини та їх пристосування до умов навколишнього середовища;

В) приклади харчових ланцюгів в екосистемі;

Г) використання людиною елементів даної екосистеми.

Завдання 3. На аркуші паперу А3 зробіть малюнок екосистеми та покажіть на ньому зв’язки між елементами.

Завдання 4. Наведіть приклади використання людиною даної природної екосистеми.

Завдання 5. Складіть вірш “сенкан” (п’ятиряддя) або загадку про екосистему (рослин, тварин екосистеми)

Наприклад:

– Ліс. (Назва поняття, іменник)

– Темний, густий. (Опис поняття, два прикметники)

– Росте, захищає, годує. (Визначення дії, три дієслова)

– Ліс – це наше багатство. (Відношення до теми, фраза з чотирьох слів)

– Бережіть! (Висновок чи синонім до теми, одне слово)

Загадки

– Восени годує, а взимку гріє? (Ліс)

– Літом одягається, а на зиму одежі цурається? (Ліс)

– Що то воно: в воді водиться,

З хвостом родиться,

A як виростає,

Хвіст відпадає? (Жаба)

– Вірно людям я служу,

Їм дерева стережу,

Дзьоб міцний і гострий маю,

Шкідників ним здобуваю. (Дятел)

– Літом наїдається, зимою висипляється. (Ведмідь)

Виступи груп

2. Охорона природних екосистем Проблемне запитання

Продовження роботи в групах. Спрогнозуйте, що може відбутися, якщо в запропонованих вами харчових ланцюгах зникне один із ланцюгів.

Червона та Зелена книга України. Природоохоронні території.

Виступи учнів з повідомленнями

V. Закріплення вивченого матеріалу, підбиття підсумків

Прийом “Мікрофон”. Обговорення роботи груп.

Самооцінювання та оцінювання

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф.

2. Заповнити таблицю в зошиті.

Екосистеми своєї місцевості

Представники рослинного світу

Представники тваринного світу

Ліс

Степ

Прісна водойма

3. Намалювати плакат, що закликає захищати природні екосистеми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ЕКОСИСТЕМИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ: ЛІС, СТЕП, ПРІСНА ВОДОЙМА. ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ - Плани-конспекти уроків по натурології


ЕКОСИСТЕМИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ: ЛІС, СТЕП, ПРІСНА ВОДОЙМА. ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ