ЕКСПАНСІЯ АНТРОПОГЕННА

Екологія – охорона природи

ЕКСПАНСІЯ АНТРОПОГЕННА – будь-який (розширюваний) прямий чи опосередкований вплив людини на природу.
ЕКСПАНСІЯ АНТРОПОГЕННА - Довідник з екології


ЕКСПАНСІЯ АНТРОПОГЕННА