Експорт інфляції

Експорт інфляції – поширення інфляції з одних країн в інші внаслідок тісних економічних зв’язків та відносин між ними через механізм цін, запозичення неадекватних форм та методів регулювання економіки, її доларизацію тощо.
Експорт інфляції