Експортні премії

Експортні премії – різні види фінансових пільг, які надаються державою експортерам з метою заохочення вивезення певних товарів і послуг. Такі премії скорочують витрати підприємств – експортерів. У сучасних умовах використовуються як дієвий інструмент зовнішньоторговельної політики. Е. п. надаються у формі часткового або повного звільнення від сплати окремих видів податків, мита, повернення акцизних зборів або імпортного мита при використанні імпортної сировини і матеріалів для виготовлення експортної продукції, а також у вигляді прямого субсидіювання експорту.
Експортні премії