Експропріація

Політологічний словник

Експропріація (фр., англ. expropriation, від лат. ех – з, від і proprius – власний) – примусове (з оплатою або ні) позбавлення власності, яке здійснюється державними органами (конфіскація або реквізиція).

М. Головатий
Експропріація