Екстериторіальність

Екстериторіальність – повне підпорядкування законам та юрисдикції власної держави установ або фізичних осіб, які знаходяться на території іншої держави, але розглядаються як такі, що перебувають на власній національній території. Ця юридична фікція використовувалася для обгрунтування дипломатичних привілеїв та імунітетів. Нині Е. такої функції вже не виконує, оскільки це може призвести до безмежно розширеного тлумачення привілеїв та імунітетів. Е. користуються військові кораблі та літаки, які з дозволу держави перебування знаходяться на її території, але розглядаються як частина території держави прапора або пізнавальних знаків.
Екстериторіальність