Екстремуми функції

Математика – Алгебра

Числові функції

Екстремуми функції

Точку x0 називають Точкою мінімуму функції Екстремуми функції, а саме число Екстремуми функції – Мінімумом функції, якщо існує інтервал Екстремуми функції, Екстремуми функції, на якому функція Екстремуми функції визначена і Екстремуми функції для всіх Екстремуми функції із цього інтервалу.
Точку Екстремуми функції називають Точкою максимуму функції Екстремуми функції, а саме

число Екстремуми функції – Максимумом функції, якщо існує інтервал Екстремуми функції, Екстремуми функції, на якому функція Екстремуми функції визначена і Екстремуми функції для всіх Екстремуми функції із цього інтервалу.
Загальна назва для точок максимуму і мінімуму – Точки екстремуму, а для значень функції в цих точках – Екстремуми функції.
У багатьох випадках графік функції можна побудувати за допомогою геометричних перетворень графіка відомої функції, через яку виражається дана.
Екстремуми функції