Еквівалентний відсотковий дохід на облігації

Еквівалентний відсотковий дохід на облігації – показник, що використовується для порівняння доходу на короткотермінові цінні папери, куплені з дисконтом, з доходом на державні боргові зобов’язання.
Еквівалентний відсотковий дохід на облігації