ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. ГУСТИНА СТРУМУ – ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2.1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. ГУСТИНА СТРУМУ

Електричний струм – це впорядкований (напрямлений) рух вільних носіїв заряду.

За напрям струму прийнято вважати напрям, у якому рухався б позитивний заряд.

Речовини, у яких можливий такий рух, називаються провідниками електрики.

Струм, який виникає у провідниках, називається струмом провідності.

Умови існування струму

1. Наявність вільних носіїв заряду.

2. Наявність

електричного поля.

3. Замкнене електричне коло (рис. 15).

 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. ГУСТИНА СТРУМУ   ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Рис. 15

У металах вільні носії заряду – це вільні електрони (напрям руху електронів протилежний до напряму струму).

Сила струму (I) – скалярна величина, яка чисельно дорівнює кількості електрики (заряду q), що переноситься за одиницю часу крізь площу поперечного перерізу:

 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. ГУСТИНА СТРУМУ   ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Постійний струм – це струм, сила і напрям якого з часом не змінюються.

Ампер – сила постійного струму, який, проходячи по двох паралельних провідниках нескінченної довжини і зовсім малого поперечного

перерізу, розміщених на відстані 1 м один від одного у вакуумі, викликав би між ними силу взаємодії, яка дорівнювала б 2∙10-7 Н на кожний метр їхньої довжини.

Густина струму (j) – векторна величина, модуль якої дорівнює відношенню сили струму до площі перерізу, через яку проходить струм:

 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. ГУСТИНА СТРУМУ   ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Вектор густини струму напрямлений уздовж струму.

Якщо заряд вільного носія заряду (q0), концентрація носіїв у провіднику n (їх кількість на одиницю об’єму), середня швидкість упорядкованого руху  ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. ГУСТИНА СТРУМУ   ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, а площа поперечного перерізу провідника S, то сила струму І у провіднику дорівнює:

 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. ГУСТИНА СТРУМУ   ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Густина струму провідності в металах:

 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. ГУСТИНА СТРУМУ   ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. ГУСТИНА СТРУМУ – ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ - Довідник с фізики


ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛА СТРУМУ. ГУСТИНА СТРУМУ – ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ