Електроліз розплавів – Електроліз

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

6. Суміші речовин. Розчини

6.13. Електроліз

Електроліз – це сукупність окисно-відновних процесів, які відбуваються на електродах під час проходження електричного струму крізь розчин або розплав електроліту. Якщо крізь розчин електроліту пропускати постійний електричний струм, то позитивно заряджені частинки (катіони) будуть рухатися до катода (негативно зарядженого електрода), тут відбуватиметься процес відновлення (приєднання

електронів). А негативно заряджені частинки (аніони) будуть рухатися до анода (позитивно зарядженого електрода), там відбуватиметься процес окиснення (віддача електронів).

Розрізняють два типи електролізу: електроліз розплавів та електроліз розчинів.

6.13.1. Електроліз розплавів

Луги і більшість солей у розплавленому стані Складаються з іонів, які в електричному полі здатні переміщуватись подібно до гідратованих іонів, що містяться у розчинах. Під час електролізу розплавів електролітів (солей,

лугів) на катоді завжди відновлюється метал.

Приклад 1. Електроліз розплаву КВr:

1. Відбувається дисоціація:

 Електроліз розплавів   Електроліз

2. Іони К+ переміщуються до катода, а йони Вr – -..до. анода, де й відбуваються процеси окиснення – відновлення:

 Електроліз розплавів   Електроліз

3. Записуємо відповідні електронні рівняння:

 Електроліз розплавів   Електроліз

4. Установимо баланс електронів: підставимо “2” і “1” (навхрест, аналогічно схемам електронного балансу):

 Електроліз розплавів   Електроліз

5) Для одержання сумарного рівняння електролізу:

А) коефіцієнти електронного рівняння відновлення  Електроліз розплавів   Електроліз домножують на 2;

Б) до нього додають електронне рівняння окиснення (окремо ліву і праву частину):

 Електроліз розплавів   Електроліз

На основі цього йонно-молекулярного рівняння складаємо молекулярне рівняння:

 Електроліз розплавів   Електроліз

Приклад 2. Електроліз розплаву NaOH:

 Електроліз розплавів   Електроліз

Приклад 3. Електроліз розплаву CaCl2:

 Електроліз розплавів   Електроліз

Електроліз розплавів має важливе промислове значення. Саме цим методом одержують найактивніші метали: літій, натрій, кальцій та багато інших речовин (Н2, O2, Cl2, NaOH, КСlО3).
Електроліз розплавів – Електроліз