Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.4. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук

Розгляньмо електронну будову атома Карбону. Як випливає з електронно-графічної формули, в основному стані атом Карбону виявляє валентність II, а в збудженому – IV. В органічних сполуках атом Карбону перебуває в збудженому стані, тому його валентність дорівнює IV:

 Електронна природа хімічних звязків у молекулах органічних сполук

Виходячи з електронної

формули Карбону, найпростішим вуглеводнем повинна була би бути речовина з формулою СН2. Вона дійсно існує, але через свою надзвичайну реакційну здатність дуже короткий час. Така сполука є електронодефіцитною, тобто для завершення зовнішнього електронного рівня до конфігурації благородного газу їй не вистачає пари електронів. Цю пару електронів бере частинка СН2, приєднуючи ще два атоми Гідрогену і перетворюючись на стабільну сполуку СН4.

Для атомів Карбону характерні три типи гібридизації атомних орбіталей – sp3, sp2 та sp (конфігурація гібридизованих орбіталей розглянута у главі 3.4. Хімічний зв’язок):

 Електронна природа хімічних звязків у молекулах органічних сполук

Хімічний зв’язок у молекулах органічних сполук переважно ковалентний.
Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук