Електронні цінні папери (бездокументарна форма випуску цінних паперів)

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Електронні цінні папери (бездокументарна форма випуску цінних паперів) – цінні папери, що існують у вигляді облікового запису, який є підтвердженням права власності на цінний папір.
Електронні цінні папери (бездокументарна форма випуску цінних паперів)