Елементи головних і побічних підгруп – Періодична система елементів і хвильова модель

БУДОВА АТОМА

6 . Хвильова модель

6.3 . Періодична система елементів І хвильова модель

Порядок розташування елементів у періодичній системі можна пояснити на основі принципу заповнення орбіталей. Електронну конфігурацію будь-якого елемента можна вивести, виходячи із трьох принципів, що знаходяться в тісному зв’язку з урахуванням квантових чисел.

– Рівні з меншою енергією заповнюються в першу чергу – принцип найменшої енергії.

– Кожна орбіталь може бути зайнята максимум двома електронами з різним спіновим квантовим

числом – принцип Паулі.

– Орбіталі з однаковим побічним (орбітальним) квантовим числом мають однакову енергію і спочатку заповнюються електронами по одному – правило Гунда.

Елемент

Конфігурація електронів

Зображення орбіталі

Н

1s1

 Елементи головних і побічних підгруп   Періодична система елементів і хвильова модель

Не

1s2

Li

1s2 2s1

Ве

1s2 2s2

В

1s2 2s2 2p1

С

1s2 2s2 2p2

N

1s2 2s2 2p3

O

1s2

2s2 2p4

F

1s2 2s2 2p5

Ne

1s2 2s2 2p6

При повному зображенні електронної конфігурації атомів елементів повністю зайняті оболонки замінюють символом відповідного інертного газу.

Приклад. Елемент Натрій, що стоїть після інертного газу неону, має конфігурацію електронів  Елементи головних і побічних підгруп   Періодична система елементів і хвильова модель

Періодичне повторення аналогічних конфігурацій електронів у різних елементів пояснює періодичність появи елементів із подібними властивостями й утворення груп, як, наприклад, лужних металів і галогенів.

Приклад. Усі лужні метали за орбіталь з найбільшою енергією мають одноелектронну s-орбіталь зовнішньої оболонки.

Елементи головних і побічних підгруп

Елементи в періодичній системі поділяються на елементи головних і побічних підгруп. Лантаноїди й актиноїди складають окремі групи елементів.

– У головних групах зовнішня оболонка елементів поступово заповнюється, а саме – від ns1 до ns2p6 – стану, d – і f-орбіталі або порожні, або повністю зайняті.

– У побічних підгрупах в елементах відбувається заповнення d-орбіталей, ці елементи називають також перехідними елементами.

– У лантаноїдах і актиноїдах заповнюються f-орбіталі.

 Елементи головних і побічних підгруп   Періодична система елементів і хвильова модель

Запам’ятайте: елементи головної групи мають номер групи, який відповідає числу їх валентних електронів. Елементи побічних груп мають різну валентність, оскільки у зв’язках можуть брати участь як електрони s – так і d-орбіталей, які мають меншу енергію.

Увага: число елементів у періоді не завжди відповідає максимальному заповненню зовнішньої оболонки електронами, яке, як відомо, складає 2n2.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Елементи головних і побічних підгруп – Періодична система елементів і хвильова модель - Довідник з хімії


Елементи головних і побічних підгруп – Періодична система елементів і хвильова модель