Елімінація коливань цін

Елімінація коливань цін (лат. eliminare – виганяти) – усунення, пригнічення коливань цін (передусім різких) на товари і послуги.
Елімінація коливань цін