Емісійна премія

Емісійна премія (англ. redemption premium over par) – різниця між ринковою ціною акцій та їх номінальною вартістю.
Емісійна премія