Емісійна система

Емісійна система – законодавчо встановлений порядок і способи випуску та вилучення грошей з обігу, а також складова частина грошової системи держави, яка повинна забезпечувати випуск грошової маси в обіг згідно із законами грошового обігу.
Емісійна система