Емісійне право

Емісійне право – 1) сукупність правових норм, які визначають порядок емісії грошей; 2) граничний розмір випуску в обіг грошей, який встановлюється на певний період.
Емісійне право