Емісійний проспект

Емісійний проспект – публікація інформації про всі деталі емісії нових акцій, яку передбачається здійснити, а також дані про компанію, її активи тощо.
Емісійний проспект