Емісія цінних паперів

Емісія цінних паперів (эмиссия ценных бумаг) – випуск в обіг акцій, сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів будь-якими емітентами, у т. ч. державою, кредитними установами, акціонерними компаніями.
Емісія цінних паперів