ЕНЕРГЕТИЧНІ ДІАГРАМИ

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА АТОМА

ЕНЕРГЕТИЧНІ ДІАГРАМИ

Енергетичний стан електронів в атомі часто зображують за допомогою енергетичної діаграми, яка показує відносні енергії електронів на різних орбіталях і на різних енергетичних рівнях. Таким чином ці діаграми демонструють правила заповнення орбіталей електронами.

1. Спочатку заповнюються найближчі до ядра орбіталі з найнижчою енергією, тому що це забезпечує найменшу енергію всієї системи.

2. На кожній орбіталі міститься не більше двох електронів.

3. Якщо орбіталі мають однакову енергію, тобто на даному енергетичному рівні є однакові орбіталі, наприклад р-орбіталі, то заповнюється максимальна їх кількість – адже електрони однойменно заряджені і тому відштовхуються один від одного, намагаючись розміститися якнайдалі один від одного, на різних орбіталях.

Енергетичні діаграми показують також, що зі збільшенням заряду ядра енергетичні рівні всіх орбіталей знижуються. Це супроводжується відповідним зменшенням розміру атома.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЕНЕРГЕТИЧНІ ДІАГРАМИ - Довідник з хімії


ЕНЕРГЕТИЧНІ ДІАГРАМИ