Енергія в проміжних реакціях – Перетворення енергії в хімічних реакціях

ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

1 . Перетворення енергії в хімічних реакціях

1.4 . Енергія в проміжних реакціях

Часто зустрічаються реакції, зміну енергії яких експериментально важко або взагалі неможливо визначити. Проте непрямим шляхом ця проблема вирішується:

– шукана реакція поділяється на низку проміжних стадій, ентальпія реакцій яких відома;

– шукана реакція є однією з проміжних реакцій, сума теплових ефектів яких експериментально визначена як спільний тепловий ефект.

Приклад. Вуглець і карбон монооксид горять у присутності кисню, утворюючи карбон діоксид, але окиснення вуглецю в карбон монооксиді прямо не відбувається. Цей процес можна показати однією з двох проміжних реакцій.

 Енергія в проміжних реакціях   Перетворення енергії в хімічних реакціях

Сумарне рівняння реакції:

 Енергія в проміжних реакціях   Перетворення енергії в хімічних реакціях

Ентальпія цієї реакції є сумою ентальпій проміжних реакцій:

 Енергія в проміжних реакціях   Перетворення енергії в хімічних реакціях

Якщо хімічна реакція подається у вигляді суми проміжних реакцій, то відповідна ентальпія реакції є сумою ентальпій проміжних реакцій. Це явище називають законом Гесса.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Енергія в проміжних реакціях – Перетворення енергії в хімічних реакціях - Довідник з хімії


Енергія в проміжних реакціях – Перетворення енергії в хімічних реакціях