Енергозбереження

Енергозбереження – діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів у національному господарстві і реалізується із застосуванням технічних, економічних та правових методів. Правові засади Е. закладено в Законі України “Про енергозбереження”. Цей Закон регулює відносини між господарськими суб’єктами, між державою і юридичними та фізичними особами у сфері Е.: видобування, переробки, транспортування, зберігання,

вироблення та використання паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення заінтересованості підприємств, організацій та громадян у Е., впровадження енергозберігаючих технологій, розробки і виробництва менш енергоємних машин та технологічного обладнання, правової відповідальності юридичних і фізичних осіб тощо. Закон закріплює правову природу: економічного механізму Е.; енергетичних стандартів, норм і нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів; експертизи з Е. Установлено також порядок здійснення державного контролю у сфері Е. та правові засади юридичної відповідальності за порушення законодавства про Е.
Енергозбереження