Ентальпія гідратації іонів при 25 °С

ДОДАТОК

3. Термодинамічні величини простих речовин і сполук.

Стандартна ентальпія утворення ∆ Н f, 2 98 º I Ентропія S 298 º

Ентальпія гідратації ∆ H 0 гідр. іонів при 25 °С

Іон

∆ H0гідр.

КДж/моль

Іон

∆ H0гідр.

КДж/моль

Іон

∆ H0гідр.

КДж/моль

Ag+

-489,53

F-

-485,34

MnO4-

-246,86

Ba2+

-1338,88

H+

-1108,76

NH4+

-326,35

Br –

-317,98

H3O+

-460,24

NO3-

-309,62

CO32-

-1389,09

J-

-280,33

Na+

-422,59

Ca2+

-1615,02

K+

-338,90

ОН-

-510,45

Сl-

351,46

Li+

-531,36

SO42-

-1108,76

Cu2+

-2129,66

Mg2+

-1953,94

Zn2+

-2075,26
Ентальпія гідратації іонів при 25 °С