ЕПІТАФІЯ

Культурологічний словник

ЕПІТАФІЯ (від грец. еpі – над і taphos – могила) – 1) Намогильний напис. 2) Скульптурний чи живописний твір меморіального призначення, що містить портретне зображення померлого.
ЕПІТАФІЯ