Етика політична

Політологічний словник

Етика політична – 1) специфічна дисципліна, що склалася в межах політичної філософії і вивчає вплив моральних принципів, норм і уявлень людей на політику, а також вплив політики на мораль; 2) нормативна система, що сформувалася на базі морального усвідомлення людьми своїх політичних цілей і цінностей; своєрідний синтез моральної і політичної свідомості, форма внутрішньої єдності критеріїв морального вибору людини і її політичного цілепокладання.

Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. – М., 2000; Политологический энциклопедический словарь. – М., 1993, Політологія: Підруч. для вищ. навч. закл. / За заг. ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Полуріза. – К., 2002; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 1997.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Етика політична - Довідник з політології


Етика політична