Етика влади

Політологічний словник

Етика влади (ethics of power, від лат. ethica, від грецьк. ethos – звичай, норов, характер) – 1) дотримання владою відповідних норм моралі і моральності; 2) система певних уявлень, знань на основі поєднання етики і кратології, яка може одночасно розглядатися і як одна з галузей кратології – науки про владу. По суті Е. в. займається дослідженням ролі і місця моралі у системі владних відносин, у діяльності політичних, громадських діячів, лідерів і органів влади, теоретично пояснює і обгрунтовує необхідність і важливість моральної

поведінки влади, виробляє певні рекомендації для владної практики. Досить часто етика в поведінці влади – політичних діячів, органів влади є досить вузьким місцем. її дотримання залежить від рівня демократичного розвитку держави, суспільства.

Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. – М., 2000; Политологический энциклопедический словарь. – М., 1993; Політологія: Підруч. для вищ. навч. закл. / За заг. ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Полуріза. – К., 2002; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 1997.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Етика влади - Довідник з політології


Етика влади