ЕТНІЧНА ГРУПА

Культурологічний словник

ЕТНІЧНА ГРУПА (від грец. ethnos – народ) – національна меншина, частина етносу, що проживає за межами своєї етнічної території. В Україні такими Е. г. є росіяни, поляки, угорці, євреї, німці, білоруси, словаки, чехи, ін.
ЕТНІЧНА ГРУПА