Етнічна психологія

Політологічний словник

Етнічна психологія – наука, що вивчає психологічні особливості індивіда або групи, які безпосередньо пов’язані з етнічною або культурною належністю і виявляються на свідомому та несвідомому рівнях. Е. п. досліджує суть змін в ідентичності, її природу з метою формування позитивної етнічної ідентичності та етнічної толерантності – двох основних “китів”, на яких власне тримається внутрішній світ людини та світ соціальної реальності, що оточує її. До Е. п. зараховують кроскультурну психологію метод глибокого розуміння та пояснення психологічної сутності етнічності в житті людини (індивіда) та суспільства у порівняльному поясненні цих явищ).

Енциклопедія етнокультурознавства / Ю. І. Римаренко, В. Г. Чернець та ін.; За ред. Ю. І. Римаренка. – К., 2000.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Етнічна психологія - Довідник з політології


Етнічна психологія