ЕТНІЧНИЙ

Культурологічний словник

ЕТНІЧНИЙ (від грец. ethnikos – народний) – той, що стосується або належить до якогось народу, його традицій, духовності, культури або до окремої етнічної групи людей.
ЕТНІЧНИЙ